Sikkens

De kleurenfilosofie van Sikkens vertrekt vanuit een stevige wetenschappelijke basis. Het ACC kleurensysteem. Dit model is door specialisten van AkzoNobel ontworpen om de kleurenkosmos te ordenen.

U kunt zich dit model eenvoudig voorstellen als een cilinder waarin elke kleur een unieke plaats heeft. Die wordt bepaald aan de hand van drie kenmerken: de kleurtoon, de verzadiging en de helderheid. Dat zijn de drie dimensies van de kleurencilinder.

Kleurtoon


De kleurtoon heeft te maken met de positie in het kleurenspectrum, bijvoorbeeld rood, oranje, geel, groen, blauw, violet of purper. In elkaar overlopende kleuren worden schematisch voorgesteld in een kleurencirkel, onderverdeeld in 24 vlakken, elk gecodeerd via een letter. De vlakken zijn weer onderverdeeld in 10 delen, genummerd van 0 tot 9. Het resultaat is een zeer precieze bepaling van 240 verschillende kleurtonen.

Verzadiging

De verzadiging is meetbaar volgens de intensiteit van de kleur. Hoe hoger de kleurgraad, hoe groter de verzadiging. Een minder verzadigde kleur is grijzer, fletser. De waarde wordt aangegeven op een schaal van 00 tot 99 op de straal van de cirkel.

Helderheid


Alle kleuren gaan van licht naar donker. De helderheid wordt genoteerd op de schaalverdeling van 00 tot 99 op de verticale as van de cilinder. Hierbij geeft het getal 99 de maximale helderheid aan (wit) – en 00 de minimale helderheid (zwart).

Codering


Volgens zijn plaats in het systeem krijgt elke tint een code die eerst verwijst naar de kleurtoon, dan naar de verzadigingsgraad en tenslotte naar de helderheid.